WELKOM OP GOSPELONLY.NL


RADIO

TV


Kerk   CHURCH

Bijbelse principes
  BIBLICAL PRINCIPALS

Geestelijke_wereld
  SPIRITUAL WORLD

Dopen   BAPTISM

Vrijheid  
FREEDOM

Godsdiensten  
RELIGIONS

Afgoderij en bijgeloof  
IDOLATRY & SUPERSTITION

Rebellie   
REBELLION

Gezondheid   
HEALTH

Onderwijs   TEACHINGS

Wie zijn wij   
WHO ARE WE
Glory aan God

Je kan  de vrede van God ontvangen en de zekerheid om het eeuwige leven te ontvangen
als je Jezus Christus uitnodigt in je hart.
Dat doe je met je mond:
Heer Jezus vergeef mijn zonden en kom in mijn hart.

Lees ook de bijbel en begin in het nieuwe testament.You can receive peace with God
and the security to receive eternal life.
Pray ( with your mouth );

Lord Jesus Christ forgive my sins,
and come into my heart.
Thank you Lord.


Start to read the bible in the new testament.

By grace you are saved, not by works.